ОВЦЕВЪДСТВО

 Особено внимание трябва да се обърне на лактиращите овце-майки. Натоварването на организма е голямо и грижите трябва да бъдат насочени към едно правилно и балансирано хранене, което да осигури запазване на телесното състояние, получаване на повече мляко и нормален растеж на вълната. Основното количество мляко от овцете се получава напролет, когато все още се хранят на ясла. Първият период на лактацията продължава около 60 дни. Той започва след оагването. Храненето през първите дни след оагване е от голямо значение. Основен източник на хранителни вещества и витамини през оборния период е висококачественото сено. Нискокачествените груби фуражи не трябва да се дават на овцете-майки.

 Дневно на овца трябва да се осигури 1.5-2.0 кг сено. Овцете-майки се подхранват и с концентриран фураж от 0.4 - 0.6 кг в зависимост от млечността. При наличие на сочни фуражи /тикви, моркови, картофи и др./ може да се включат в дажбата до 2-3 кг на ден. Правилното хранене е от особено значение за растежа, развитието и бъдещата продуктивност на агнетата. Обикновено агнетата за угояване се отбиват на 40-45 дневна възраст и при достигане на живо тегло 10-12 кг. Тези, които са предвидени за ремонт на стадото се отбиват на 90-100 дневна възраст и живо тегло 25 кг. Непосредствено след отбиване агнетата трябва да се хранят със същите фуражи, с които са хранени до отбиването.


КОЗЕВЪДСТВО

 Когато яретата се отглеждат заедно с майките те бозаят по всяко време. Това често предизвиква нараняване на цицките на козите. За да се избегне това след навършване на 15 дневна възраст може да се отделят яретата и да се пускат по 3 пъти дневно да бозаят. След втората седмица може да им се дават висококачествено сено и концентратна смеска. Растежът на яретата през първите месеци зависи изключително от млечността на козите-майки. Подходящи концентрирани фуражи за тях са: пшеница, царевица, ечемик, трици, шротове. Сеното се дава на воля. Концентрираният фураж се увеличава постепенно и е добре да се залага трикратно или четирикратно.


ПЧЕЛАРСТВО

 Месец март е първият пролетен месец. До края на месеца се извършва главния пролетен преглед. Необходимо е да се направи при температура на въздуха над 140 С. При него се определя силата на семейството, количеството на пилото и храната, качеството на майката и общото състояние на гнездото. Току-що снесените яйца са доказателство за наличието на майка в пчелното семейство и открито пило. Необходимо е да попълнят запасите с мед или гъст захарен сироп, ако при прегледа се открие семейство с по-малко от 5-6 кг мед. Гнездото се стеснява на толкова пити, колкото се покриват от пчелите. Гнездото се подрежда така, че да се осигури най-добро развитие на семейството. От страната, която се огрява от слънцето се поставят 1-2 пити мед и прашец, до тях питите с пилото, после 1-2 пити с мед и прашец и преградната дъска, зад която може да се поставят затоплящите материали. Необходимо е да се регулира входа на кошера според силата на семейството и да се извърши третиране срещу вароатозата.

Kалендарът  е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Перник