Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Kлиент на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" на който Службата е изготвила проект по подмярка 6.3. "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".

Kлиент на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" на който Службата е изготвила проект по подмярка 6.3. "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".