Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Устройствен правилник

01.04.2022, 00:00

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО


В сила от 01.04.2022 г.

Издаден от Министъра на земеделието

Обн. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.

Постановление № 185 от 30 юни 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните

28.03.2012, 09:38

Постановление № 185 от 30 юни 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на УП на Министерството на земеделието, храните и горите (дв, бр. 48 от 2006 г.),изменение с Постановление № 36