Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Централно управление

Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/

1331 - София
ул. "Банско шосе" № 7
тел. 02 / 8 100 988
факс 02 / 8 100 992
е-mail: office@naas.government.bg

Аналитична лаборатория

Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/

1331 - София
ул. "Банско шосе" № 7
тел. 02 / 810 09 93
е-mail: laboratory@naas.government.bg

Областни офиси на НССЗ

Контакти и местоположение