Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Заповед № РД-08/03-65 от 27.01.2023 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на допълнителен период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 от ПРСР 2014-2020

Заповед № РД-08/03-29 от 09.01.2023 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на допълнителен период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 от ПРСР 2014-2020

Заповед № РД-08/03-752 от 29.12.2022 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за удължаване периода на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1., мярка 2 от ПРСР 2014-2020

Заповед № РД-08/03-643 от 02.11.2022 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1., мярка 2 от ПРСР 2014-2020

Заповед № РД-11/03-166 от 16.03.2018 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по операция 2.1.1., подмярка 2.1. от ПРСР 2014-2020

Заповед № РД-11/03-293 от 23.06.2015 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по операция 2.1.1., подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020