Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

НССЗ предостави над 2 850 консултантски пакета на малки стопанства, включващи изготвяне на бизнес план и заявление за подпомагане по подмярка 6.3

НССЗ предостави над 2 850 консултантски пакета на малки стопанства, включващи изготвяне на бизнес план и заявление за подпомагане по подмярка 6.3

Стойността на одобрените от Държавен фонд „Земеделие” проекти по ПРСР изготвени от НССЗ е над 390 милиона лева

Основни резултати от дейността на НССЗ по ПРСР през 2013г. съвети в земеделието