Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

През месец март Националната служба за съвети в земеделието ще продължи информационната кампания за Стратегическия план

Националната служба за съвети в земеделието продължава информационна кампания за Стратегическия план и през месец март

ДФ „Земеделие“ информира, че до 17 март 2023 г. земеделските стопани - овощари и градинари ще могат да заявяват помощ за зимни пръскания

ДФ „Земеделие“ информира, че до 17 март 2023 г. земеделските стопани - овощари и градинари ще могат да заявяват помощ за зимни пръскания

ДФЗ-РА информира, че кандидатите по Директни плащания, трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) информира, че земеделските стопани, които кандидатстват по Директни плащания, трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ)

Националната служба за съвети в земеделието ще продължи националната информационна кампания на Министерството на земеделието за Стратегическия план

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси ще продължи националната информационна кампания на Министерството на земеделието за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България…

НССЗ беше домакин на среща на на представители на съветнически и научно-изследователски организации в областта на земеделието от страните членки на ЕС

Целта на събитието беше да се улесни намирането на партньори за съвместно участие по предстоящите през 2023 г. и 2024 г. процедури по Програма Хоризонт Европа за подкрепа на проектните предложения за изграждане и работа в съветнически мрежи.

Съвместен семинар на тема „Представяне на нови възможности за МСП“, организиран от ЦНСССКЦИЕ, НССЗ, Българо-Китайската ТПП и Аграрен университет

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и Националната служба за съвети в земеделието, съвместно с Българо-Китайската търговско-промишлена палата и Аграрен университет…

Приемът на проекти по подмярката за млади земеделски стопани се удължава до 31 януари 2023 г.

Министерство на земеделието съобщава, че приемът на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. се удължава до 31 януари 2023 г.

Изготвена е онлайн анкета за подпомагане планирането и провеждането от НССЗ през 2023 г. на информационно-обучителните събития за трансфер на знания и технологии в практиката

Eлектронна анкета с предложения за теми на присъствени и онлайн семинари, включително и демонстрационни събития, които да бъдат включени  за 2023 г.

НССЗ стартира съвместно с Областен информационен център - Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ - Силистра изнесени приемни в малки населени места в област Силистра

От 09 май до 18 май 2022 г. Териториалният областен офис (ТОО) на НССЗ в гр. Силистра съвместно с Областен информационен център - Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ - Силистра, организира…

Кръстосаното посещение по проект NEFERTITI беше организирано от 27 до 28.04.2022 г. в гр. Алмерия, Испания.

В периода 27-28 април се проведе кръстосаното посещение по проект NEFERTITI, организирано от Мрежа 07 "Подобрена ефективност при използване на хранителни вещества в градинарството"и Мрежа 08 "Ефективно използване на водата в градинарството".

Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ съвместно с ОИЦ - Силистра консултираха около 100 души по време на изнесени приемни в област Силистра

В периода от 09 май до 18 май 2022 г. териториалният областен офис (ТОО) на НССЗ в гр. Силистра съвместно с Областен информационен център /ОИЦ/ - Силистра консултира около 100 души по време на изнесени приемни в област Силистра

Над 15 000 земеделски стопани са консултирани и обучени от Националната служба за съвети в земеделието през 2022 г.

Предоставените консултации са над 65 000, а над 2 000 е броя на посещенията на място, направени от експертите на НССЗ