Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

НССЗ стартира съвместно с Областен информационен център - Шумен информационна кампания в седем от общините на област Шумен

От 12 август 2022 г. Териториалният областен офис (ТОО) на НССЗ в гр. Шумен съвместно с Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен стартира информационна кампания в седем от общините на област Шумен. Кампанията продължава до 23 август 2022 г.

До 17 август 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна

Държавен фонд „Земеделие“ информира, че до 17 август се удължава приемът по помощта за земеделските стопани заради войната в Украйна

Конкурси за работа в дирекция „Мобилни общински офиси“ (Д МОО) в Национална служба за съвети в земеделието

В Национална служба за съвети в земеделието е обявена процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по Постановление № 185 на Министерския съвет от 30 юни 2011г, за новосформиращите се Мобилни общински офиси в страната.

ДФЗ информира, че приемът по схемата за застраховане на селскостопанска продукция се удължава до 31 август 2022 г.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение за удължаване на срока за прием по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ до 31 август 2022 г.

На 2 август 2022 г. Национална служба за съвети в земеделието ще проведе имформационно - обучителен семинар с демонстрация с подкрепата на проект NEFERTITI

Тема: "Биологично отглеждане и добри практики за растителна защита и торене при отглеждане на круши. Характеристики на различни сортове" Организатори: НССЗ с подкрепата на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020 в рамките на хъб България…

На 28 юли 2022 г. в с. Гавраилово, общ. Сливен ще се проведе празникът "Златна праскова 2022"

Празникът „Златна праскова“ се организира от 2002 г., като Национална служба за съвети в земеделието е един от инициаторите за неговото създаване и провеждане. През 2022 г. празникът ще се проведе за 20-ти път. Откриването ще бъде от 9:30 часа на площада…

ДФЗ информира, че от 1 август 2022 г. тютюнопроизводителите, които не са получили de minimis в началото на годината, могат да кандидатстват за тази помощ

Държавен фонд „Земеделие“ информира, че от 1 до 15 август 2022 г. тютюнопроизводителите могат да подават документи за подпомагане по помощта de minimis за компенсиране на част от производствените разходи за отглеждане на тютюн.

До 31 юли 2022 г. собствениците и ползвателите на земеделски земи следва да подадат декларации по чл. 69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г

Собствениците и ползвателите на земеделски земи, следва да подадат до 31 юли 2022 г. декларации по чл. 69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във връзка с чл. 37в от закона…

ДФЗ стартира нова онлайн форма за подаване на сигнали за опожарени площи

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) съобщи, че на сайта на Фонда вече функционира нова онлайн форма за подаване на сигнали за опожарени земеделски площи.

Националната служба за съвети в земеделието взе участие с информационен щанд в VII -то Национално специализирано изложение за ягодоплодни култури и в традиционния фестивал на малината лозница - 2022, в гр. Лозница, област Разград

На 22 юли 2022 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) взе участие с информационен щанд в VII-то НАЦИОНАЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ и в ТРАДИЦИОННИЯ ФЕСТИВАЛ НА МАЛИНАТА ЛОЗНИЦА - 2022 организирано от Българска асоциация…

До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми

От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха, че от 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение на нови оперативни програми, стартиращи изпълнение от 1 януари 2023 година.

До 20 юли 2022 г. животновъдите могат да кандидатстват по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“

ДФЗ информира, че от 20 юни до 20 юли 2022 г. животновъдите, които отглеждат едри преживни животни и/или дребни преживни животни, имат възможност да кандидатстват по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“