Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Нови 28 Mобилни общински офиса на НССЗ вече предоставят безплатни съвети и консултации на земеделските стопани

Националната служба за съвети в земеделието стартира дейността на 28 Мобилни общински офиса (МОО). Мобилните офиси се намират в общински центрове и ще обслужват 97 общини на територията на цялата страна.

Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. НССЗ изготвя безплатно проектни предложения за кандидатстване на младите земеделски стопани

На 2.11.2022 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г. (ПРСР…

НССЗ ще изготвя безплатнo проектни предложения за млади земеделски стопани по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

НССЗ е одобрена за изпълнение на проект, който ще осигури възможност за безвъзмездно изготвяне на проектни предложения на земеделски стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

НССЗ стартира съвместно с Областен информационен център - Разград открити приемни дни в седем от общините на област Разград

От 13 октомври 2022 г. Териториалният областен офис (ТОО) на НССЗ в гр. Разград съвместно с Областен информационен център (ОИЦ) - Разград стартира открити приемни дни в седем от общините на област Разград. Кампанията продължава до 21 октомври 2022 г.

ДФ „Земеделие“ информира, че до 28 октомври 2022 г. земеделските стопани ще могат да кандидатстват за зимни пръскания

До 28 октомври 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния…

ДФ „Земеделие“ информира, че от 24 август 2022 г. ще бъде отворен прием за подпомагане по схемата за закупуване на доилна техника

Държавен фонд „Земеделие“ информира, че от 24 август да 16 септември 2022 г. се отваря прием по схемата за закупуване на доилна техника

НССЗ стартира съвместно с Областен информационен център - Шумен информационна кампания в седем от общините на област Шумен

От 12 август 2022 г. Териториалният областен офис (ТОО) на НССЗ в гр. Шумен съвместно с Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен стартира информационна кампания в седем от общините на област Шумен. Кампанията продължава до 23 август 2022 г.

До 17 август 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна

Държавен фонд „Земеделие“ информира, че до 17 август се удължава приемът по помощта за земеделските стопани заради войната в Украйна

Конкурси за работа в дирекция „Мобилни общински офиси“ (Д МОО) в Национална служба за съвети в земеделието

В Национална служба за съвети в земеделието е обявена процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по Постановление № 185 на Министерския съвет от 30 юни 2011г, за новосформиращите се Мобилни общински офиси в страната.

ДФЗ информира, че приемът по схемата за застраховане на селскостопанска продукция се удължава до 31 август 2022 г.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение за удължаване на срока за прием по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ до 31 август 2022 г.

На 2 август 2022 г. Национална служба за съвети в земеделието ще проведе имформационно - обучителен семинар с демонстрация с подкрепата на проект NEFERTITI

Тема: "Биологично отглеждане и добри практики за растителна защита и торене при отглеждане на круши. Характеристики на различни сортове" Организатори: НССЗ с подкрепата на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020 в рамките на хъб България…