Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

EUFRAS - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони

Национална служба за съвети в земеделието е сред учредителите на Европейската асоциация на организациите предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони…

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕФИКАСНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В НССЗ

Повишаване на професионалната компетентност и ефикасното изпълнение на задълженията на служителите в НССЗ