Избери картинкаВидеоматериал за Николай Енчев - клиент на НССЗ от село Труд, обл. Пловдив - успешен бенефициент по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", публикуван на сайта на "Агро ТВ".

Видеото може да гледате от тук.