Избери картинкаСтатия в сайта Agri.bg за Даниел Постолов, който ще развива своето стопанство с череши и сливи с помощта на  изготвен от офиса на НССЗ в гр. Кюстендил проект по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

                                   Статията може да прочетете тук.