Офисът на НССЗ в гр. Добрич показа много добри резултати по отношение на изработени проекти по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в поцес на преструктуриране" от ПРСР през 2011г. За повече подробности проетете тук.