На 7 март 2019 г. в град Пловдив се проведе съвместна информационна среща-семинар на Териториален областен офис (ТОО) – гр. Пловдив към Национална служба за съвети е земеделието (НССЗ), Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд и Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“ - Пловдив  на тема: „Пролетно развитие на пчелните семейства в различни ситеми кошери“.

В информационното мероприятие взеха участие 14 земеделски стопани - пчелари.

На семинара доц. Пламен Христов от Института по животновъдни науки – Костинброд,  запозна присъстващите земеделски стопани с отделните етапи в пролетното развитие на пчелните семейства в различни системи кошери. Бяха обсъдени причините за снижаване на яйценосността на майките, като ролята на броя на яйцевите тръбички, условията на снасяне в пренаселено гнездо и регулаторната функция на пчелите.  Лекторът  обърна внимание на подхранването при иззимяване, както и на подхранването в началото на пролетта. Доц. Пламен Христов разясни значимостта на подбудителното подхранване с добавки, влиянието на наличието на мед, подхранване с дрожди, влиянието на захарно-млечната храна през късна пролет, стимулиране с кристална захар и други. Бяха разяснени правилата, на които да отговарят поилките за пчелите, както и начините за стесняване на гнездото за запазване на топлината в кошера.Лекторът акцентира върху значимостта и способите за дезинфекциране на питите, сроковете за формирането на отводките, за добиване на мед, както и на пролетни грижи за пчелите. Пчеларите бяха запознати с добри практики при провеждане на противоакарни мероприятия и получиха практически съвети за борба срещу нозематозата.

Експертите от (ТОО - Пловдив) към НССЗ разясниха възможностите за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства“ и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичните подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства.