На 12 март 2019 г. в гр. Плевен се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието  (ТОО - Плевен) и Институт по лозарство и винарство (ИЛВ) - Плевен на тема: „Предстоящи агротехнически мероприятия в лозята“.

На семинара присъстваха 20 земеделски стопани.

Лектор на срещата бе  проф. д-р Мирослав Иванов от ИЛВ. Представени бяха презентации  на тема  „Подходящи сортове за района“ и „Подходящи технологии, формировки и резитби„ , в т.ч. практическа демонстрация на подходящи резитби.  Лекторът разясни на присъстващите основните принципи и цели на селекцията в лозарството, при създаването на качествени, устойчиви на болести, неприятели и ниски температури сортове. Обсъдени бяха видове сортове, подходящи за района, последователност при узряване, избор на подходяща подложка, сортове десертни, безсеменни десертни, сортове с двойно направление, сортове винени – червени и бели. Препоръчан беше подходящ начин при отглеждането на лозя в Северна България, съобразен с местните почвено-климатични условия, а именно есенно загребване и пролетно отгребване на главините – метод, който въпреки високата си трудоемкост предпазва от измръзване и води до получаването на реколта с по-хармоничен вкус. Презентирани бяха основните принципи на резитбата и видове резитби според сорта, климатичните условия. Обяснено беше, че късите резитби са подходящи преди всичко за винените сортове, а при десертните се прилагат смесени резитби. Представени бяха подходящи формировки, които могат да се прилагат както при винени, така и при десертни сортове лозя. Бяха обсъдени основните им предимства.
Беше направена практическа демонстрация на различните видове резитби.

Фермерите проявиха голям интерес към въпросите свързани с различните сортове подходящи за техните стопанства, правилния избор на формировки и резитба.

Експертите на ТОО - Плевен към НССЗ представиха възможности за подпомагане на земеделски стопани отглеждащи десертни сортове лозя по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г.      

При проведената дискусия бяха зададени въпроси относно конкретни стопанства и дейности, казуси и ангажименти на земеделските стопани по подмярка 6.3. Изключително голям бе интересът във връзка с безплатното изготвяне на проектните предложения, съдействието на експертите на НССЗ относно подаването на електронния формуляр за кандидатстване, управление и отчитане на проектите през системата ИСУН.