На 22 март 2019 г. в гр. Крумовград обл. Кърджали се проведе съвместна информационна среща на НССЗ (TOO - Кърджали) и Селскостопанска академия  (Институт по розата и етеричномаслените култури /ИРЕМК/- Казанлък) на тема: „Възможности за култивиране на медицински и ароматни растения в района на Източните Родопи“.

В събитието взеха участие 43 земеделски стопани, кметове на населени места и представители на различни институции.

Д-р Станко Станев от ИРЕМК информира присъстващите за ботаническата характеристика, биологичните особености и технологията на отглеждане на белия риган. Той запозна участниците с перспективните медицински и ароматни култури, подходящи за отглеждане в Източните Родопи.

Експерти от офиса информираха земеделските стопани за очакваните срокове, изисквания и условия за участие по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР.

Въпросите, които бяха обсъдени по време на дискусията се отнасяха за разходи за създаване на един декар насаждение от бял риган; фирми и разсадници, предлагащи семена и посадъчен материал от тези култури; подходяща култура за района ли е шафрановия минзухар.