На 22 март 2019 г. в гр. Перник се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис - Перник) и БАБХ (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Перник) отдел „Растителна защита“ на тема: „Интегрирано управление на вредителите при зеленчукови култури“.

На събитието присъстваха 12 земеделски производители, представители на Областна дирекция „Земеделие” - Перник, Общински служби „Земеделие” и ОДБХ-Перник, отдел „Растителна защита“.

Лектори на семинара бяха г-жа Емилия Гоцева и г-жаРумяна Петрова, главни експерти от ОДБХ - Перник, отдел „Растителна защита“. Г-жа Гоцева запозна присъстващите с принципите на интегрираното управление на вредителите при зеленчуковите култури и практическото им приложение при отглеждане. Г-жа Петрова  представи карантинните вредители при зеленчуковите  видове и борбата с тях.

Г-жа Ирена Топалова и г- жа Сашка Станимирова - главни експерти в ТОО - Перник към НССЗ запознаха присъстващите с възможностите за подпомагане за зеленчукопроизводителите по мерки от ПРСР 2014-2020 г.

На дискусията след презентациите се разискваха въпроси, свързани с раздробеността на земята, трудното сключване на дългогодишни договори за наем и аренда на земята, биологично земеделие и др.
В края на мероприятието беше проведена анкета относно потребностите за обучение и трансфер на научни знания в земеделието сред присъстващите на семинара.