На 27 март 2019 г.  в гр. Русе  се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (TOO - Русе) и Аграрен университет - Пловдив на тема: „Пчелите и пестицидите. Влияние на пестицидите върху развитието на пчелните семейства“. 

На мероприятието присъстваха 40 човека, регистрирани земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства и други заинтересовани от темата.

Лектор на семинара бе проф. д-р Пламен Петров, Аграрен университет - Пловдив.  Основният въпрос, който вълнува практикуващите пчелари: “Защо умират пчелите?“ намери отговор в презентацията на проф. Петров. Той подчерта, че значителни загуби на пчелните семейства се наблюдават в резултат на: широко използване на различни пестициди и вноса на различни екзотични болести и паразити.  Присъстващите бяха запознати с неоникотиноидите - сравнително нов клас инсектициди, синтезирани в последните десетилетия на ХХ век. Представляват изкуствени аналози на никотина, за който е известно, че е природен пестицид, но се различават от него с по-високата си устойчивост в околната среда и по-силно изразен токсичен ефект. Тези инсектициди по структура и механизъм на действие са сходни с никотиноидите (никотин, картап) и са ново поколение пестициди, поради което са получили наименованието „неоникотиноиди“. Те притежават контактно и стомашно действие, действат на централната нервна система на насекомите, но към бозайниците проявяват по-слаба токсичност. Имат деветнадесетгодишен период на полуразпад. Влиянието им върху пчелните семейства се изразява в: скъсяване продължителността на живот на пчелите работнички, влияят върху нервната система и поведението на пчелите; намаляват количеството на внесения в семейството прашец/нектар; намаляват броя на полетите на летящите пчели; скъсяват продължителността на живот на пчелите-работнички; влияят върху нервната система и поведението на пчелите; върху пилото; върху поведението на пчелите-събирачки. Неоникотиноидите заедно с пиретроидите и кетоеноловите пестициди причиняват един или повече от следните ефекти върху медоносните пчели: влияят върху възпроизводството на пчелите/пилото, способността им за навигация или регулиране на температурата в гнездото.

По темата, свързана с генетични проблеми в популациите на пчелните семейства, проф. Петров отбеляза, че в търсене на висок икономически ефект в съчетание с желани поведенчески характеристики на пчелните семейства, води до значителни промени в генофонда на местните полулации. В края на своята презентация лекторът подчерта, че местните пчели показват наличието на по-ниски нива на патогени от внесените, по-добре са адаптирани, имат по-дълъг живот и се получават по-добри резултати за миролюбие и добив на мед.

Експерти от ТОО - Русе към НССЗ представиха възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.