На 10 април 2019 г. в гр. Русе се проведе съвместна информационна среща - семинар на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО - Русе), Министерство на земеделието, храните и горите (Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”) и Шуменски университет „Е. К. Преславски“ на тема: „Дейности в черупкови овощни насаждения. Възможности за сдружаване в сектор черупкови плодове“.

На мероприятието присъстваха 21 земеделски производители, отглеждащи черупкови  овощни видове.

Лектор по първата тема: „Възможности за сдружаване в сектор черупкови плодове“ бе н-к отдел Елена Александрова от Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ към МЗХГ. Тя представи на присъстващите  възможностите за сдружаване на земеделските стопани, целите и реда за признаване на организации и групи на производители, както и необходимостта от  тяхното сдружаване.
В дискусия земеделските стопани имаха възможността да получат информация  за подробностите при изготвяне на документи за признаване  на групи и организации на производители.

Експертите от МЗХГ акцентираха на възможностите за подпомагането на групи и организации на производители по оперативна програма и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Дейности в черупкови овощни насаждения е темата, по която продължи доц. д-р Кирил Славов. Той представи на отглеждащите черупкови плодове, създаване на орехово насаждение, грижи през периода на неплододаване и видовете резитби при орехи.  На присъстващите беше показана формировката – подобрена етажна корона. Подчертано бе, че с правилната резитба се създават предпоставки за реализиране качествата на сорта, също благоприятства и доброто опръскване с растително-защитни препарати, улеснява механизирането на работните процеси, а и получаването на високи и качествени добиви от ореха. По време на срещата бяха дискутирани и други въпроси, свързани с необходимостта от торене,  подходящи обработки на почвата, воденето на растително-защитните мероприятия, методите за борба с икономически важните болести и неприятели и др.

Експерт на ТОО-Русе към НССЗ запозна присъстващите с възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.
Мероприятието завърши с оживена дискусия по представените теми.