На 23 април 2019 г. в гр. Любимец, обл. Хасково се проведе съвместна информационна среща - семинар  на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Хасково) и Аграрен университет - Пловдив на тема: „Отношение на зеленчуковите култури към факторите на околната среда във връзка с прилаганата технология на отглеждане” .

На семинара присъстваха  13 земеделски стопани от региона.

Г-н Тодор Тодовов - гл. експерт координатор на ТОО - Хасково на НССЗ  откри семинара, като акцентира върху възможностите за участие на земеделските стопани по мерки от ПРСР 2014-2020 г.  и директни плащания.

Лектор на семинара бе доц. д-р Димка Хайтова от Аграрен университет - Пловдив. Тя запозна участниците с изискванията на зеленчуковите култури към топлината и светлината и  възможностите за коригиране на светлинния и топлинния режим при отглеждането на открити площи. Обърна внимание за изискванията на зеленчуковите култури към водния режим и реакция на растенията при воден дефицит или излишък на влага при отглеждането на открити площи. Лекторът представи и изискванията на зеленчуковите култури към почвата и хранителните вещества и възможностите за коригиране на хранителния режим, реакцията на зеленчуковите видове при неблагоприятни условия на отглеждане.