На 10 май 2019 г. в с. Покровник, общ. Благоевград, област Благоевград  се проведе съвместна информационна среща-семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Благоевград) и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) - сектор Благоевград на тема: „Повишаване на млечната продуктивност при овцете“.

На срещата присъстваха земеделски стопани, отлеждащи дребни преживни животни.

По време на семинара се проведе демонстрация  на добри практики при хранене на  овцете, които се осъществиха във фермата на Антон Георгиев /залагане на фураж /. Фермерът от дълги години се развива в сектора на животновъдството. Той сподели, че планира да създаде мандра за производство на кашкавал и сирене. Обърнато бе и внимавие на основните дейности и процеси в овцевъдните стопанства. По време на информационна среща бяха коментирани и обсъждани болестите бруцелоза, заразен епидидимит, шап и шарка.

В заключителната част вниманието на феремрите бе насочено към възможностите за участие по подмерките на ПРСР 2014 - 2020 г.

Експертите от ТОО - Благоевград към НССЗ запознаха присъстващите замеделски стопани с възможностите за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г.