На 04 юни 2019 г. в гр. Смолян се проведе съвместна информационна среща - семинар  на  Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Смолян) и Селскостопанска академия (Научен център по животновъдство и земеделие / НЦЖЗ/ - Смолян) на тема: „Влияние на пробиотични и антибиотични продукти върху биологичното развитие на пчелните семейства“ .

На семинара присъстваха 15 земеделски стопани - пчелари.

Гл. ас. д-р Росица Шумкова от НЦЖЗ - Смолян подчерта пред пчеларите от областта, че антибиотиците са вещество или съединение, чийто биологичен ефект е изразен в унищожаването на растежа на микроорганизми, като бактерии, гъби и протозои. При лечение на болести по пчелите и пилото или при профилактика те могат да попаднат в меда. Също така ако са третирани растенията с антибиотици, чрез нектара и прашеца може да се пренесат в кошера и пчелното семейство. В страните от ЕС употребата на антибиотици е забранена, за да не се открият в пчелните продукти. Това налага да се търсят алтернативни варианти, за да се запази здравето на пчелите. Един от тях е употребата на пробиотици, които представляват живи микробни хранителни добавки, които влияят полезно и благотворно на организма, подобрявайки и оздравявайки вътрешния микробен баланс.

При изследване през 2018 г. на опитния пчелин на НЦЖЗ - Смолян върху пчелните семейства се установява, че употребата на доксициклин не оказва стимулиращо влияние върху развитието на пчелните семейства. При проучване влиянието на препарата Байкал ЕМ 1, е установено положително стимулиращо въздействие върху силата на пчелното семейство.

Употребата на нови съвременни продукти на базата на ефективни микроорганизми е препоръчително да се използва при пролетно и есенно подхранване на пчелните семейства, както и преди зазимяване.

Гл. експерт на Териториален областен офис - Смолян г-жа Марияна Неделева, представи на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г. Бяха дискутирани очакваните условия за допустимост, критерии и изисквания по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР. Резултатът от  проведените анкетни проучвания по време на мероприятието, показва необходимостта и от други обучителни семинари.