На 25 октомври 2019 г. гр. Айтос, обл. Бургас се проведе съвместна информационна среща - семинар, на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Бургас) и Селскостопанска академия (Институт по овощарство – Пловдив) на тема: „Иновативни подходи при отглеждане на сливи”.

На събитието присъстваха 29 земеделски стопани, отглеждащи сливи в района.

Лектор на семинара бе проф. д-р Валентина Божкова от Институт по овощарство - Пловдив,  която запозна присъстващите с актуалните подложки, сортове, формиране на сливи, направления за реализация и най-важните болести и неприятели по сливата.      

По време на дискусията проф. д-р Валентина Божкова отговори на въпроси на производителите относно  избор на сортове, резитби, борба с най-важните неприятели по сливата, начини и норми на торене.

Гл. експерт Галя Димитрова от ТОО - Бургас към НССЗ запозна присъстващите производители  със схемите  за подкрепа на сливопроизводството, включително  Директни плащания и мерки от ПРСР 2014-2020 г.