На 25 октомври 2019 г. в гр. Монтана се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Монтана) и Русенски университет „Ангел Кънчев“ на тема: „Добри практики в пчелина през есента“. 

На семинара присъстваха 18 фермера с пчеларски стопанства.

Основен лектор на събитието бе д-р Ивайло Христаков, преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“.  Лекторът  идентифицира вътрешните и външни фактори влияещи върху здравословното състояние на пчелните семейства. Засегнати бяха темите с изборът на правилно място за пчелин и дейността на пчеларя. Презентацията продължи с описване на заразните и незаразни болести по пчелните семейства. Коментира се превенцията и начините за борба с тях.Д-р Христаков представи биологични и конвенционални средства за борба с болестите. Част от изброените продукти бяха непознати за присъстващите фермери.
Лекцията продължи с информация за неприятелите по пчелните семейства – оса, стършел и пчелояд. Коментираха се практики за справянето с тях. Присъстващите пчелари изразиха мнения формирани от собствения им опит.

Д-р Ивайло Христаков направи демонстрация по подхранване на семействата и третиране на кошер против вароатоза с иновативен продукт с активното вещество  оксалова киселина в пчелина на г-н Светослав Софрониев.

Експертите от ТОО - Монтана към НССЗ запознаха присъстващите с актуалните възможности за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г. Разяснени бяха изискванията за кандидатстване и изпълнение на проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“. Коментира се индикативната работна програма по ПРСР за 2020 г.