На 29 октомври 2019 г. в гр. Силистра се проведе информационна среща -семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Силистра) и Русенски университет „Ангел Кънчев“ на тема: „Реализацията на пчелни продукти - предизвикателства, тенденции и иновации“.

Присъстваха 39 земеделски стопани, извършващи дейност в сектор „Пчеларство“.

Доц. д-р Любомир Любенов от Русенски университет „Ангел Кънчев“ запозна присъстващите с международни и национални пазари на пчелни продукти. Разгледа переспективити и предизвикателствата, пред които са изправени пчеларите. Обърна внимание на възможностите за интеграция и обединение, създаването на пчеларски кооперативи,  организации и групи на производители. Доц. Любенов представи иновативни подходи и добри практики за онлай реализация на пчелни продукти.

Експерти от ТОО- Силистра към НССЗ представиха на присъстващите възможностите за подпомагане на земеделските стопани по ПРСР 2014-2020 г.