На 31 октомври 2019 г. в гр. Елин Пелин, обл. София се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - София) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд) на тема: „Основни дейности по подготовка на пчелина за зазимяване“.

На мероприятието присъстваха 16 земеделски стопани, от които по- голямата част практикуващи пчелари.

Лектор на семинара бе д-р Панчо Запрянов от Институт по животновъдни науки - Костинброд. Г-н Запрянов запозна земеделските стопани с провеждането на необходимите дейности по подготовка на пчелните семейства за тяхното иззимяване. Бяха демонстрирани добри практики за успешно презимуване, начините за получаване на силни и здрави пчелини, както и необходимите мероприятия за пролетното развитие на пчелните семейства. Д-р Запрянов сподели с присъстващите добри практики от дейността на пчеларите в Република Сърбия, демонстрирани по време на традиционното пчеларско изложение в гр. Ниш.

Експертите от ТОО - София към НССЗ представиха възможностите за подпомагане на земеделските стопани, в частност тези практикуващи пчеларство по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. и Националната програма по пчеларство.

Раздадени бяха информационни листовки и разяснени изискванията за кандидатстване по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР.

Семинарът завърши с дискусия по представените теми, на която присъстващите задаваха въпроси свързани с ветеринарномедицински проблеми по пчелите, в т.ч. за болестта вароатоза. На присъстващите бяха раздадени информационни листовки за превенция и борба със заболяването.