На 6 ноември в с. Руен, обл. Бургас се проведе съвместна информационна среща-семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Бургас) и Аграрен университет - Пловдив на тема „Съвременни технологични решения при отглеждане на зеленчукови култури“.

На семинара присъстваха 33 земеделски производители и специалисти в областта на растениевъдството.

Доц. д-р Димка Хайтова от Аграрен университет  - Пловдив, запозна участниците в семинара с изискванията на зеленчуковите  култури към факторите на околната среда и тяхното  влияние върху технологията на отглеждането им,к акто и някои технологични решения при отглеждане на зеленчуци включително, отглеждане на разсад в култивационни съоръжения - сеитба, торене, избор на сортове и други.

Гл. експерт Р. Бодурова от ТОО-Бургас към НССЗ запозна участниците с възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът завърши с дискусия, по време на която, доц. Хайтова отговори на въпроси на зеленчукопроизводителите за защитата на растенията от някои основни болести и неприятели.