На 22 ноември 2019 г. в гр. Разград се проведе съвместна информационна - среща семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Разград) и Русенски университет „Ангел Кънчев“ на тема: „Добри практики в пчелина през есента”.

На информационната среша присъстващите пчелари имаха възможност да се запознаят с биологични и конвенционални методи за предпазване от заболявания по пчелите, както и с добри практики и иновативни решения при отглеждането и развитието на пчелните стопанства, представени от  Д-р Ивайло Христаков  от Русенския университет.

Голям интерес предизвика споделеният от д-р Христаков  опит в използваните методи  за борба със заболяванията,  приложени в собствения му пчелин и конкретните указания и практически  насоки.

На семинара бяха представени възможностите за подпомагане на земеделските стопани  по схеми  и  мерки  от  Програмата за развитие на селските райони и Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г.