На 17 февруари 2020 г. в гр. Сандански, обл. Благоевград се проведе съвместен информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Благоевград) и Изпълнителна Агенция по лозата и виното - Благоевград на тема: „Добри растителнозащитни практики за извеждане на борбата срещу болести и неприятели по лозата. Ефективно използване на водите и изисквания за постигане на добро състояние на водите“.

На срещата присъстваха 13 участника, производители на лозя от община Санднаски. По време на срещата споделиха и техния опит при отглеждането на лозя и борбата с болестисте и неприятелите. Интерес бе проявен от страна на участниците към торенето при лозята.

Лектор на срещата бе  гл. инспектор Любомир Терзиев от ИАЛВ – Благоевград.   Г-н Терзиев подробно обясни за листното и почвено торене. Раздадени бяха и брошури на зеделските производители за системен фунгицид „ Цераксел „ при който има трансламинарно и пълно системно действие и се абсорбира изключително бързо (Log P -4). Освен директно действие върху патогена има и стимулиращо действие върху естествените съпротивителни сили на растението, подпомага произдоводството на повече фитоалексини. Обект на коментар бяха теми свързани с добрите практики, по – високите добиви и превантивната борба с вредители и неприятели по лозата. Интересен факт от преминалата среща бе активното участие в  семинара от страна на  производителите. Обсъдени бяха  нови сортове устойчиви на болести и неприятели.

Експерт от ТОО - Благоевград  на НССЗ представи възможностите за участие по подмярка 6.3., кампания 2020 г. и информация на тема „ Ефективно използване на водите и изисквания за постигане на добро състояние на водите „.

За пореден път съвместната среща оказа своето положително влияние, като премина в работна среща, където участниците имаха възможност да споделят своите практики и опит, идващи от полето и лозовите масиви, което дава точна и актуална информация за отглежданите лозя.