На 18 февруари 2020 г. в град Кърджали се проведе съвместен информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Кърджали), Института по животновъдни науки /ИЖН/ гр. Костинброд към Селскостопанска академия (ССА) и Териториална организация на Научно–техническите съюзи - Кърджали. Темата на семинара бе: „Новости в борбата с вароатозата и развитие на пчелните семейства през годината“.

На срещата присъстваха 46 пчелари от областите Кърджали, Смолян и Хасково.

Лектор на семинара бе доц. д-р Пламен Христов от ИЖН – Костинброд. Той запозна присъстващите с комплексните причини, водещи до изчезване на пчелните семейства-вируси, хранителен и температурен фактор, заболявания, намесата на пчеларя в дейността на семействата. Акцентира основно върху методите и средствата за ефикасна борба с вароатозата. Спря се на биологията и годишния цикъл на развитие на акара, използвани биологични лекарства, схемите на третиране на пчелните семейства в началото и по време на активния сезон, получени резултати от проведени опити, забранени за използване препарати. Представи основните моменти при подготовката на пчелните семейства за медосбора и зимуването.

По време на дискусията пчелари споделиха опит от третиране на пчелните семейства с мравчена киселина и йод и използване на инвертирана захар за подхранване. 
Експерти от ТОО-Кърджали запознаха пчеларите с условията и възможностите за кандидатстване по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и условията за кандидатстване по мерките от Националната програма по пчеларство 2020 -2022 г. На участниците беше предоставен информационен материал „Национална програма по пчеларство 2020-2022 година – цел, мерки, финансова помощ“, изготвен от експерти от офиса.