На 26 февруари 2020 г.  в гр. Русе  се проведе съвместен информационен семинар на  Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Русе) и Русенски университет “Ангел Кънчев“ на тема: „Иновативни методи за реализация на пчелни продукти”.

На събитието присъстваха 19 души - между които регистрирани земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства и други заинтересовани от темата лица.

Бяха разгледани и представени следните теми: Международни и национални пазари на пчелни продукти – тенденции. Перспективи и предизвикателства при реализацията на пчелни продукти. Онлайн канали за реализация на пчелни продукти. Иновативни подходи и добри практики за онлайн реализация – демонстрации.

Лектор на семинара беше доц. д-р Любомир Любенов от Русенски университет „Ангел Кънчев”. Той запозна присътващите с маркетинга и реализацията на пчелни продукти и предизвикателствата, световните танденции и иновации.  Отбелязани бяха по-важните  международни и национални пазари на пчелни продукти. 

Посочени бяха  топ пет държави в производството на пчелен мед в света средно за периода 2013 – 2016 г. са Украйна с 66 000 тона, Индия с 61 000 тона, Аржентина с 59 000 тона, Мексико с 58 700 тона (Бюлетин 9, 2018) и Етиопия с около 45 000 тона. ЕС е втори по-големина производител с около 240 – 270 хил. тона пчелен мед след Китай. Отбелязано беше, че от 2014 г. България е един от световните лидери по брой на биологично сертифицираните пчелни семейства. Страната ни е в челните позиции като производител на биологичен пчелен мед, но нашето био пчеларство е изправено пред сериозни проблеми свързани със сертифицирането и цена за реализиране на меда. 

Лекцията продължи с  представянето на онлайн канали за реализация на пчелен мед и как това ще позволи да се реализират силните страни, и да се използват възможностите, при преодоляване на слабостите и туширане на заплахите, свързани с продажбите на продукцията. Подчертано бе, че онлайн каналите предлагат интерактивни контакти с аудиторията и възможности за формиране на позитивни нагласи. Местните пазари и късите верига на доставки имат някои предимства спрямо националните и международните пазари, които трябва да се отчитат - намаляват времето и разходите за реализация на пчелни продукти. В края на презентацията бяха представени иновативни подходи и добри практики за онлайн реализация на пчелни продукти (Уеб платформите в качеството им на онлайн канали).

Участниците отправиха много и разнообразни въпроси към  лектора,  свързани с разработването на такива платформи, цени и добри практики.

В края на семинара експертите на ТОО - Русе към НССЗ представиха „Възможностите за подпомагане на пчеларите по ПРСР 2014 – 2020 г.“