На 14 юли 2020 г. на опитното поле на Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян се проведе информационeн семинар с демонстрация  на  тема: „Резитба и подмладяване на арония и касис“. Мероприятието беше организирано от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Смолян) и  Научен център по животновъдство и земеделие към Селскостопанска академия. На семинара присъстваха земеделски стопани от област Смолян. 

Лекторът на семинара доц. д-р Емилиян Попеску от НЦЖЗ-Смолян, запозна присъстващите с:
Резитба за подмладяване на храсти от Арония, като сподели, че е установено към подмладяване на храстите от арония е желателно да се пристъпи след 10-11 година на отглеждане. Тогава растенията се нуждаят от резитба, която помага да се насочат всички сили на кореновата система за формиране на млади храсти, а не да бъдат използани за хранене на старите със слаб растеж и ниска продуктивност. Добри резултати се получават при равномерно съкращаване на издънките на 1 м. височина от повърхността на земята. Ефектът от мероприятието се състои  в увеличавне на продукцията и подобряване качеството на плодовете;
 Резитба за подмладяване на храсти от Касис.

Доц. Попеску разясни, че храстите на касиса се нуждаят от подмладяване на около 9-10 годишна възраст. Тогава в зависимост от сорта се наблюдава слаб растеж и слабо развитие на плододаващите клони. Добивът намалява и качеството на плодчетата се влошава. В хода на подмладяването се изрязва цялата надземна част до земята. Вследствие на това през следващите години се развиват жизнени издънки, които водят до съживяване на растенията и съответно на насаждението. Запис от демонстрацията, може да видите на You Tube канала на НССЗ.

Г-жа Марияна Неделева гл. експерт-координатор на Териториален областен офис – Смолян към НССЗ, представи на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Резултатът от  проведените анкетни проучвания по време на мероприятието, показва необходимостта и от други обучителни семинари на открито.