Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

НОВО - ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства в Стандартен производствен обем (СПО). Валидна от 05.10.2021 г. за желаещите да получат консултантски пакети по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанст

АРХИВ - Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства и инструкция за попълване

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства в Стандартен производствен обем (СПО) по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства"

Архив - Инструкция за попълване на Таблицата за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Инструкция за попълване на Таблицата за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства в Стандартен производствен обем (СПО)