ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

 През първото десетдневие на месец август, все още има възможност да се засеят корнишони за късно производство, чрез директна сеитба на семена. Есенната ряпа и моркови може да се сеят през целия месец.

 Продължава извеждането на борбата срещу икономически важни болести при: домати, пипер и краставици. Като извършваме превантивни пръскания. При установяване на дадено заболяване съответно в най- кратки срокове извършваме и лечебно. Третирания се извършват срещу болести от клас Обикновени мани, клас Брашнести мани, Бактериални болести и др. като се използват и съответните фунгициди:

- Клас Обикновени мани – Дитан М 45 0,2%; Корсейт Р ВП 0,25%; Акробат Р 0,25%; Ридомил голд МЦ 68 ВГ 0,25%; Икуейшън про 0,04% и др.

- Клас Брашнести мани – Топсин М 70 ВП 0,1%; Топаз 100ЕК 0,025% и др.

- Бактериални болести – Шампион ВП 0,15%; Фунгуран ОН 50 ВП 0,15%; Косайд ДФ 0,18% и др.

- Алтернария по домати – Скор 250 ЕК 0,04% и др.

- Листна плесен по домати – Топсин М 70 ВП 0,1%; Дитан М 45 0,2% и др.

Векторите са преносители на вирусните болести по растенията.

Надземните нощенки /памукова, гамозначна, многоцветна и др./ са особено опасни за средно ранните и късните домати и за пипера, тъй като навлизат в плодовете, повреждат ги и силно ги замърсяват с извержения и ларвни конци.

През вегетацията да се води редовна борба срещу насекомите като се използват подходящи за целта инсектициди:

- Децис 2,5 ЕК 0,04%; Вазтак нов 100 ЕК 0,02%; Карате зеон 0,02%; Моспилан 0,02%; Актара 0,03%; Фюри 10 ЕК 0,02%; Циклон 10ЕК 0,02% и др.

Растенията трябва да се отглеждат при нормален воден режим, нито да се преполиват нито да се засушават. Задължително е да се извършва подхранване на растенията с листни торове, които съдържат необходимите макро и микро елементи.

Спазване карантините срокове на препаратите. Третиранията да се извършват при температура на въздуха до 25о С. Работния разтвор да попада равномерно по растенията.

Зеле - през вегетацията основно извеждаме химическата борба срещу насекомите: Листни въшки, Зелева нощенка и Голяма /бяла/ зелева пеперуда. Като използваме по горе посочените инсектициди. Задължително към приготвения работен разтвор прибавяме и прилепител.


ЛОЗАРСТВО

Започва беритбата на ранните десертни сортове: Перла, Царица, Супер ран Болгар, Кардинал.

Задължително е да се извърши просветляване на лозите, чрез премахване на няколко лозови листа, за по-добро огряване на грозда от слънцето и проветряване на чепките.

Продължава извеждането на химичната борба, срещу икономически важни болести и неприятели, като използваме съответните фунгициди и инсектициди:

- Мана - Ридомил голд МЦ 68 ВГ 0,25%; Акробат МЦ 0,2%; Корсейт Р ВП 0,25%; Верита ВГ 0,2%; Еклер 49 ВГ 0,05% и Шавит Ф 72 ВДГ 0,2% са срещу и трите болести, използват се самостоятелно.

- Брашнеста мана - Байфидан 250 ЕК 0,01% Систан супер 24 ЕК 0,01%Топаз 100 ЕК 0,015% и др.

- Сиво гниене - Топсин М 70 ВП 0,1% е и срещу бр. мана; Суич 62,5 ВП 0,08% и др.

- Гроздови молци - Децис 2,5 ЕК 0,04% Вазтак нов 100ЕК 0,0125% и др.


ОВОЩАРСТВО

 През август е задължително в овощната градина да се подържа оптимален воден режим. Младите дървета, чиято коренова система все още не е изградена, са чувствителни на летните засушавания. Добре е да се направят две или три поливки които ще се отразят благоприятно. През месец август при кайсиите става залагането на плодни пъпки, поради това поливката също е задължителна.

При трайните насаждения, продължава извеждането на борбата срещу икономически важните болести и неприятели:

Ябълка

- Струпясване - Купроцин Супер М 0,2%; Дитан М 45 0,2%; Силит 40 СК 0,16% и др.

- Брашнеста мана - фунгицидите срещу брашнеста мана действат и на струпясването - Топсин М 70 ВП 0,1%; Систан Супер 24 ЕК 0,3%; Скор 250 ЕК 0,02%; Шавит Ф 72 ВДГ 0,2%; Байфидан 250 ЕК 0,01% и др.

- Ябълков плодов червей и Листни въшки - Нуреле Д 0,05%; Релдан 40 ЕК 0,12%; Децис 2,5 ЕК 0,03%; Вазтак нов 100 ЕК 0,0125%; Фюри 10 ЕК 0,125%; Суми алфа 5 ЕК 0,02% и др.

 Със същите препарати се третират крушата и дюлята. В сливовите насаждения се следи за намножаване на сливовия плодов червей. В прасковените за източния плодов червей.

 В овощните градини продължава да се провежда механична и химична борба с плевелите в редовете и междуредията.