РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Април е месец, през който постепенно се подобряват светлинните и топлинните условия. Увеличават се продължителността на деня и интензивността на слънчевата радиация. Средната месечна температура през април за повечето райони на страната е между 11и 13 С°. Месечната сума на валежите за много земеделски райони е около 40-60 л/кв.м, а продължителността на деня е средно 13.2 ч. и среден брой на благоприятните дни за работа на открито – 21. Резките промени на времето са обичайни за април. Често явление са както отрицателните температури и снеговалежите, така и типично летните температури. Валежите често са придружени с гръмотевични бури и градушки. През целия месец съществува опасност от образуване на слани. 

При лозата

Закъснелите, поради неблагоприятните метеорологични условия, земеделски практики – торене, оран, окопаване, засаждане на нови лозя, приключват в началото на месеца. Продължават почти всички мероприятия, започнати от м.март – ремонт на подпорна конструкция, привързване на стъблата, кордоните, плодните пръчки. Вкореняването на присадените резници е важно мероприятие при производството на лозов посадъчен материал – започва, когато почвата на дълбочина 15-20 см се затопли до 10-12 С°. През април все още има опасност от измръзване. Набъбналите пъпки на лозата се повреждат при минус 2.5 С° до минус 4 С° а другите зелени части - при минус 1 до минус 3 С°. Ако лозето е на втора година, празните места могат да се попълнят с нови лозички. Започват растителнозащитни мероприятия срещу по-рано развилите се болести, неприятели и плевели. Ако в края на април, младите леторасти в лозята са израснали до 10-12 см, да се третира срещу брашнестата мана (оидиума). Паразитът зимува като мицел между люспите на пъпките. Първите прояви на болестта се откриват в началото на вегетацията. Борбата да започне още в началото на вегетацията по установена схема: ако е имало силно нападение през предходната година в насаждението, първото третиране да се проведе при фенофаза на лозата - „пеперуда”.

При овощните

Раноцъфтящите сортове бадеми, кайсии, череши, вишни, праскови са приключили фенофазата на цъфтежа. В масов цъфтеж са ябълката, крушата, сливата, средно- и късноцъфтящите сортове череши, вишни и праскови. През месеца завършва работата по засаждането на новите овощни насаждения, както и попълването местата на пропадналите дръвчета в младите овощни насаждения. Приключва работата за формиране коронките на дръвчетата в младите овощни насаждения. Продължава засаждането на райска ябълка, облепиха, нар и смокиня на постоянно място. Със затоплянето на времето през април бързо започват да се развиват неприятелите и болестите по овошките. Възрастните оси на сливовата плодова оса летят по време, когато цъфтят раноцъфтящите сливови сортове, а възрастните на черешовата муха – при зачервяване на черешовите плодове. През месеца се извежда борбата срещу струпясването по ябълката и крушата, срещу листогризещите гъсеници и акари, крушовата плодова оса, срещу сачмянката и ранното кафяво гниене по сливата, кайсията, черешата и вишнята и къдравостта по прасковата. За добро опрашване са необходими поне 2-3 пчелни кошера на 10 дка овощна градина. Болести по овощните.Ранно кафяво гниене (Monilinia laxa), болестта е изключително вредоносна при кайсия, вишна, череша и някои сортове сливи, особено в годините с хладен и влажен период по време на цъфтежа.

Какво трябва да правим в овощната градина през април?

След получаване на информация за слани от прогнозата за времето, пазете дърветата, чрез познатите Ви методи - задимяване, поливане и др. С пролетните обработки внесете азотните торове или заорете добре оборския тор, който сте разхвърляли през зимата. Костилковите дървета се нуждаят от по-голямо разрохкване, но трябва да се внимава да не се повредят корените на дърветата. Пръскайте срещу струпясване по ябълката и крушата, срещу листогризещите гъсеници и акари, крушовата плодова оса, сливовите оси, срещу съчмянката и ранното кафяво гниене по слива, череша, вишна. Осигурете си посадъчен материал за есента от бодливо грозде, червено френско грозде, лешник и смокиня, чрез заравянето на отводи. Завършва работата по засаждането на новите овощни насаждения.Завършва работата по 3 попълването на местата на пропадналите дръвчета в младите овощни насаждения.Всички новозасадени дръвчета задължително се поливат с 20-30 дм3 вода в околостъблената чашка. Приключва работата за формиране короните на дръвчетата в новозасадените и младите овощни насаждения. Филизи се стъблото на дръвчетата в новсзасадените градини. На височина 50-60 см над почвената повърхност всички филизи се отстраняват. Своевременното провеждане на това мероприятие позволява в зоните на короните да израснат силни леторасти, от които по-късно се формират скелетните клони. Приключва резитбата за плододаване във всички райони на страната. Продължава преприсаждането на калем в короните на възрастните дървета. За по-ниските и топли месторастения тази практика приключва след третото десетдневие на месеца. Подхранване с азот с изключение на ягодите, които се подхранват 25- 30 дни след засаждане и беритбата на плодовете. Пролетно окопаване за подобряване на водно-въздушния режим и борба с плевелите.При засушаване се полива. Почвената влага в насажденията през периода на цъфтеж и формиране на завръзите не трябва да спада под 70% от ППВ.

При зеленчуците

Продължават грижите за пикирания разсад – закаляване, изнасяне на постоянно място в полиетиленови оранжери и тунели. Затоплянето на времето е предпоставка за ускорено развитие на уплътняващите есенно-зимни и зимно-пролетни култури,каквито са зеления лук, зеления чесън, спанакът, репичките и салатите. Към края на април трябва да започне прибирането на продукцията от засетите през пролетта (първата половина на март) спанак и репички. При засаденото през пролетта (25 – 30 март) ранно главесто зеле в началото на април се извършва подсаждане. В началото на април зеленият грах достига фаза първи – втори същински лист и ако не е подхранен с азот, да се подхрани с 12-15 кг/дка амониева селитра. Ранните картофи също трябва да се подхранят при височина на растенията 15-20 см едновременно със загърлянето. Първата десетдневка на април е оптималния срок за засяване на средно ранните домати, които се отглеждат чрез директна сеитба. На зеления фасул и корнишоните (когато се отглеждат за първа култура), както и др. култури дини, пъпеши, тикви засяването започва за Южна България около средата на април, а за Северна – в края на месеца. През април продължават грижите за отглеждане на зеленчуковите разсади, за ранно и средно ранно полско производство домати, пипер и патладжан. От особено значение е регулирането на топлинния, водния и хранителния режим на растенията за по-бърза адаптация към външните условия след засаждането им на полето.


ЖИВОТНОВЪДСТВО

Говедовъдство

През периода се осъществява преход при храненето във фермите с оборно-пасищно отглеждане на животните. Извеждането им на паша става по-често с подобряване на времето. 4 При оборно-пасищно отглеждане на говеда може да се използват концентрирани смески с умерено съдържание на суров протеин.

Примерен състав на комбинирани фуражи:

Царевица 30,0%

Пшеница 20,0%

Ечемик 24,0%

Слънчогледов шрот 6,0%

Пшенични трици 16,0%

Карбамид 1,0%

Готварска сол 0,9%

Креда 1,6%

ВМП/Витаминно минерален премикс/ 0,5%

ОБЩО 100,0%

В помещенията се извършват мероприятия за подобряване на микроклимата. След есеннозимният период трябва да се проверят покривните конструкции, системите за вентилация ако има такива, водопровод, канализация ел.системи и компресори на доилните инсталации. Април е подходящ за почистване на торища, силажни ями и площадки да се провери за течове и се укрепят отводнителните съоръжения. Телета до 8 месечна възраст може да се отглеждат в специализирани клетки тип „иглу” като се спазват следните изисквания за размери 100 Х 150 см и височина минимум височината при холката на животното. С повишаване на дневните температури се увеличава рискът при съхранение на млякото в млекопункта на фермата, като е необходимо да бъде завишен контролът при почистване със специални препарати и борбата с мухите.

Пчеларство

През април средните месечни температури се повишават бързо като за отделни райони на страната са между 8 и 14°С . Състоянието на времето през април е много важно за пролетното развитие на пчелните семейства преди главната паша. В този период разцъфтяват всички овощни видове- круша, слива, праскова, череша ябълка, орех и др.;горските видове –върби, тополи, ясен, бук; тревни растения-глухарче, лепка, гергьовче, горска съсънка и др. от които пчелите събират прашец и нектар. За пчеларите месец април е един от най-интензивните в годината- полагат се грижи за нормалното развитие на пчелните семейства и където е необходимо се разширяват с много внимание да не се простуди пилото- предпоставка за поява на европейски гнилец при внезапно застудяване на времето. Води се борба с увеличение броя на търтеите и тяхното пило. Един търтей изяжда храна колкото за три пчели работнички, търтеевото пило заема площи в средните пити, където е най-топло и така намалява място за пилото на пчелите 5 работнички. Отглеждането на голям брой търтеи е фактор за естествено роене. Добрият пчелар трябва да поддържа оптимален брой търтеи необходими за нормалното оплождане в семейството. Добро средство срещу роевото състояние е разширяването обема на кошерите рано преди главната паша, при затопляне на времето, както и използването на помощни майки. При многокорпусните кошери след като двата корпуса са изпълнени с пчели и пило, обемът се увеличава с трети корпус с изградени пити и восъчни основи. Пчелните семейства се транспортират от прецъфтелите към насажденията с интензивен цъфтеж или друго подходящо място. За добро опрашване са необходими поне 2-3 пчелни кошера на 10 дка овощна градина.

Календарът  е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Варна