ОВЦЕВЪДТСВО


Хранене на лактиращи овце

Продължителността на лактацията при овцете, отглеждани в нашата страна варира в доста широки граници – от 4-5 до 7-8 месеца и зависи предимно от породата, индивидуалните особености и не на последно място от храненето на животните.Тъй като по време на лактацията натоварването на организма е много голямо, то храненето на овцете през този период трябва да бъде организирано така, че да обезпечи:

  • Получаване на по-голямо количество мляко;
  • Запазване телесното състояние на животните;
  • Нормален растеж на вълната.

 При храненето през лактацията трябва да се има в предвид, че нуждите на овцете от енергия и хранителни вещества през първите 2-3 месеца са значително по-големи, отколкото през бременността. Това налага повишаване на количеството и разнообразието на изхранваните фуражи. Млечността на близнилите овце е с около 20-30% по-висока, отколкото на овцете с едно агне, поради което и нуждите им от храна са по-високи. Това изисква още след оагването, тези овце да бъдат отделени в индивидуални боксове и храненето им да бъде на по-високо ниво.

 Храненето на овцете през първите дни след оагването има много голямо значение. След оагването, овцете се поставят в боксове, застлани със суха слама и скоро след това им се предоставя чиста затоплена вода за пиене. През първите дни основният фураж в дажбата на овцете е доброкачественото люцерново или ливадно сено, което се дава на воля. Освен сеното се дава и около 500-600 гр. концентриран фураж, на два пъти през деня.

 През следващите дни концентрирания фураж се увеличава с по 50-100 гр., до достигане 700-800 гр. в края на първата седмица.По-късно количеството на изхранвания концентриран фураж може да бъде увеличено или намалено, като това се определя индивидуално и зависи от млечността. Най-подходящите концентрирани фуражи са царевицата, ечемикът, овесът, пшеничните трици и богатите на белтъчини – слънчогледов, соев, памуков шрот, грах, фий, соя и др. Посочените фуражи могат да се дават на овцете поотделно или смлени, под формата на концентрирана смеска.

 При наличието на царевичен силаж изхранването му в намалени количества /1 кг/ може да започне от 4-5 ден след оагването, като се увеличава постепенно, за да достигне до пълна дажба /около 3 кг/ към 10-15 ден.Увеличаването на силажа става за сметка на сеното, което след 15-я ден трябва да участва в дажбата в количество 1-1,5 кг.

 След 15-я ден в дажбата на лактиращите овце могат да се включат и следните сочни фуражи: кръмно цвекло, цвеклови резанки, картофи, тикви и др. – средно по 2-3 кг дневно. Тези фуражи се приемат с голям апетит от овцете, стимулират млечността и подобряват храносмилането и усвояването на другите фуражи. При липса или недостиг на сено, то може да бъде заменено отчасти с груби фуражи, като слама, плява или царевичак, в количество 0,5-1 кг дневно.

 През втората половина на лактацията /обхваща периода след 2-я месец/, нуждите на овцете от хранителни вещества намаляват с 20-25%, тъй като и млечността им намалява.Този период съвпада с месеците март, април и май, а при някои продължава през юни и юли.Храненето на овцете през март-април е свързано с постепенно преминаване от оборен към пасищен режим на отглеждане.Концентрирания фураж се намалява на 300-400 гр., но при овцете поддържащи висока млечност, количеството му се запазва над 500 гр. Освен концентрирания фураж, най-подходящи за този период са грубите фуражи -  царевичак или слама / от житни или бобови/ - 0,5-1 кг и намалени количества силаж/ при наличност/ - 1-1,5 кг. Пасищната трева постепенно се увеличава за сметка на посочените обемисти фуражи, като края на април – началото на май овцете преминават изцяло на паша. При недостиг на пасищна трева могат да се изхранват окосени зелени фуражи/ люцерна, детелина и др./ - по 2-3 кг дневно. Тъй като през този период, както пасищната трева, така и зелените фуражи са с по-ниско съдържание на сухо вещество, то може да се набави чрез малки количества груби фуражи – 0,5 кг.

 Осъществяването на пълноценно и балансирано хранене през лактацията, гарантира добро телесно състояние на овцете и получаване на повече мляко.

Kалендарът  е предоставен от офиса на НССЗ гр.Стара Загора