В ОВОЩНАТА ГРАДИНА

1. Борба с неприятелите - І-во поколение на ябълков плодов червей, листогризещи гъсеници, акари, листни въшки, плодови оси.

2. Пръскане срещу струпясване и брашнеста мана по ябълка през 12-13 дни.

3. Следи се за извеждане на борба със сливовия плодов червей.

4. Пръскане срещу късно кафяво гниене по костилковите.


В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА

1. Разсаждане на домати за късно полско производство.

2. БОРБАТА С ЛИСТНИТЕ ВЪШКИ и БЕЛОКРИЛКАТА в оранжериите и в зеленчуковите градини се извежда с регистрираните за това инсектициди, защото те са преносители на опасни вирусни болести.

3. БОРБА с колорадския бръмбар.

4. БОРБА с картофена мана, столбур, листни петна, кубинска и брашнеста мани.

5. Поддържане на ОПТИМАЛЕН РЕЖИМ на температура и влага.

6. Разсаждане на едногодишен лук.

7. Борба с бактериозата при фасула за зелено.


НА ПОЛЕТО

1. Правят се окопавания на царевица, слънчоглед и картофи.

2. Основните мероприятия през месеца включват опазване на културите от болести и неприятели. При житните култури се правят обследвания за поява на брашнеста мана, листни и стъблени ръжди, септориоза, листни въшки, житни мухи, пиявици и най-вече житни дървеници. При достигане на праговете за икономическа вредност се извежда съответната химическа борба. Може да се извършва листно коригиращо подхранване, но само при наличие на достатъчно влага! В началото на месеца трябва да приключи засяването на царевицата и слънчогледа. При царевицата и слънчогледа основните мероприятия включват мерките за опазване от плевели в началния етап на развитие, които се изразяват в третиране с хербициди или двукратно окопаване и загърляне. С първото окопаване може да се извърши и азотно подхранване.

3. През месеца се извършва и борбата с плевелите при картофи.

4. Започва коситбата на тревните фуражни култури.

Календарът  е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Перник