ЗЪРНЕНО - ЖИТНИ И ПОЛСКИ КУЛТУРИ 

 Площите, засети с пшеница и ечемик до средата на месец  януари бяха в добро състояние. Растенията са поникнали дружно,  посевите са равномерни. Всички задължителни агротехнически мероприятия са извършени и малкото дъждове през есента повлияха благоприятно на есенниците. В момента растенията са в покой. Голяма част от тях са покрити със снежна покривка. На места, където снегът не се е задържал вследствие на ветровете и последвалите необичайно ниски температури,  достигнали трайно -20 до -25°С има опасност от измръзване на пшеничните и ечемични посеви.

 Подготвят се азотните торове и тороразпръскващата техника за подхранване на есенниците. Ранното пролетно азотно торене се извършва преди възобновяване на вегетацията в периода края на Февруари и през месец  март. Посевите се подхранват през дните, когато почвата е замръзнала. Преди започване на вегетацията житните растения са  най-изтощени от зимния период, с изчерпани въглехидратни резерви и поради това имат нужда от лесноусвоима азотна храна. Ефективността на торенето зависи от редица условия – състояние на посева, климатичните условия, сортът и не на последно място запасеността на почвата с минерален азот.ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

  •    Ранно оранжерийно производство на домати

 От началото на месец Февруари започна отглеждането на разсад Домати за ранно оранжерийно производство. 25-30 дни след сеитба растенията се пикират и след 25 дни се разсаждат на постоянно место.  Добре закаленият и здрав разсад е предпоставка за максимален добив от растенията в последствие и при благоприятни условия за отглеждане, в края на май начало на юни в зависимост от това кога е извършена сеитбата,  се получава и така желаната продукция. При отглеждане на разсад Домати да се подържа необходимата температура и влажност на въздуха и почвата. Водата която ще се използва за поливане да бъде с необходимата температура 20-25°С. С поливката могат да се внасят торове с необходимите макро и микро елементи, както и превантивно фунгициди срещу сечене на разсада:Лъжливо сечене – Превикур 607 СЛ 0,15-0,25% или Ривал 607 СЛ 0,15-0,25%; Истинско сечене – Топсин М 70 ВП 0,07-0,1%.

 Да се следи за поява на оранжерийна белокрилка и листни въшки чрез поставяне на жълти лепливи плоскости. Задължително след разсаждане на растенията на постоянно место срещу попово прасе да се разхвърли готова примамка: Мезурол Шнекенкорн 4Г в доза 0,3 г/кв.м. или да се приготви примамка: На 1 кг. трици или ерма се прибавя 25 мл. Би 58; 1 с.л. захар; 1 с.л. олио и малко вода. Срещу голи охлюви може да се разхвърля дървена пепел.
               

  •    Ранно оранжерийно производство на краставици


Краставиците са по-топлолюбиви растения. През целия период на отглеждане температурата не трябва да пада под 15°С. Семената се сеят в агроперлит при температура на въздуха 28-32°С и висока влажност 70-80%. Те поникват само за 3-5дни. Впоследствие растенията се пикират в кофички пълни с предварително приготвена торопочвена смес с необходимите хранителни елементи и се отглежда при температура на въздуха 24-27°С дневна, а нощна с до 2-3°С по-ниска. След 20 дни здравите и закалени растения се разсаждат на постоянно место. След 30-40 дни се получава продукция. Растенията не се нападат от почвения неприятел попово прасе.

  •  Други зеленчуци – чесън

На площи със засят чесън от есента, при трайна температура на въздуха над 5°С, има възможност да се появи чеснова муха. Превантивно се пръска с инсектицид плюс прилепител /веро/.

   


ОВОЩАРСТВО

    
 При благоприятни условия и положителна температура на въздуха да се извърши премахване и изгаряне на останали от миналата година мумифицирани плодове, в които има зимуващи форми на гъбни болести. Също така ако има сухи клони се изрязват до здрава тъкан, изнасят се от масива и се изгарят. Получените отрези се замазват с овощарска замазка, а при липса на такава - с блажна боя. Провежда се зимно пръскане срещу зимуващи форми на неприятели, гъбни и бактериални болести. Пръскането се провежда при сухо време, температури на въздуха над 0°С и безветрени дни. Приготвя се работен разтвор от:  Бордолезов разтвор 1 % и Акарзин 3 %, с който дърветата се обливат.       

След преминаване на зимните студове през целия месец Март начало на Април се извършва резитба за плододаване. Преди резитбата всяко дърво се оглежда внимателно и се преценява какво трябва да се направи. Извършва се просветляване на короната, като се отстраняват всички клонки, които растат успоредно или навътре и взаимно си пречат. На плододаващи, но с по-слаб растеж дървета, трябва да се извърши по-силно съкращение на плодните клонки. Обратно при по-силни дървета, съкращаването на плодните клонки е по-слабо. През третото десетдневие на март до средата на Април, в зависимост от различните овощни видове се извършва предцъвтежно пръскане с:  фунгицид - Тирам 80 ВГ 0,3%  плюс един от следните инсектициди – Нуреле  Д 0,05%;  Децис  2,5 ЕК 0,03%; Вазтак нов 100 ЕК 0,02% и др. Впоследствие стъблата на дърветата се варосват с 20 % разтвор на гасена вар. Винаги след работа с препарати за растителна защита,  да се приема безалкохолна напитка или локум.


ЛОЗАРСТВО

 При благоприятни условия може да се извършва резитба на лозите, впоследствие изнасяне на лозовите пръчки.  При необходимост се извършва ремонтиране на конструкцията. Внасяне на необходимото количество торове и извършване на почвени обработки.


            
ВКУСОВИ КУЛТУРИ - ТЮТЮН


 Отглеждането на тютюна включва два агротехнически периода: разсадопроизводство и отглеждане на нивата. Разсадопроизводството се организира в или близо до населеното място, на равни, отцедливи , защитени от вятър, топли и плодородни почви. Тютюневия разсад се отглежда на лехи с полиетиленово покритие /тунелчета/. Подготовката на семената изисква обеззаразяване и рътене. Засяването на лехите се извършва през целия месец март.     

 

Календарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Силистра