РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Зеленчукопроизводство

 Грижите в зеленчуковата градина през юли са насочени главно в поливане и окопаване на културите. При някои култури като лук за глави, дини, пъпеши в края на месеца поливките се редуцират и преустановяват. При всички зеленчукови култури наред със споменатите грижи се извършва и торене, съобразено с изискванията на различните видове зеленчуци.

 В този период в зеленчуковата градина трябва да се вземат мерки за късното производство на алабаш, зеле, карфиол, които трябва да се засадят в началото на и не по-късно от 20-то число на месеца.Късните краставици и тиквички за есенно производство се засяват през втората половина на юли. Зеленчуковите култури по време на своята вегетация изискват постоянно наблюдение и третиране с различни препарати, като през този период на годината те страдат от редица заболявания и по необходимост се извършват третирания срещу различни бактерийни болести при зеленчуковите култури, като се третира със съответните препарати фунгициди: Шампион ВП – 0,15 % - 0,30 %, Шавит 71,5 ВП – 0,2 %, Куадрис 25 СК – 0,075 %, Дитан ДГ – 0,2 % - 0,3 %, Скор 250 ЕК – 0,04 % и други.

 За борба с различните видове неприятели – листни въшки, молци, бръмбари се използват следните инсектициди: Суми Алфа 5 ЕК – 0,05 – 0,07 %, Актар 25 ВГ – 0,07 %, Карате Зеон – 0,015 %, Би 58 – 0,05 – 0,07 %

Овощарство

 С цел опазване на плодовата реколта при ябълки, круши, сливи, праскови, орехи се провеждат пръскания рано сутринта или късно вечер с цел да се избегнат горещините. Третира се за различни видове гъбни заболявания в интервал при различните видове култури 10 – 15 дни: Систан Супер 24 ЕК – 0,03 %, Скор – 250 ЕК – 0,02 %,  Дитан ДГ – 0,3 % - 0,4 %, Ридомил Голд – 0,25 %.

 За борба срещу неприятели се ползват следните инсектициди: Дурсбан 4 ЕК – 0,1 – 0,2 %, Релдан 40 ЕК – 0,12 %, Карате Зеон – 0,015 %, Суми Алфа 5 ЕК – 0,05 – 0,07 %.

 В периода става залагането на плодни пъпки за следващата година и наред с това, за да се обезпечи по-висок добив е необходимо да се провеждат поне една – две поливки, като се внася и около 15 – 20 кг/дка азотни торове.


Лозарство

 Основните мероприятия през месеца са свързани с борбата с болести и неприятели по лозата: мана, брашнеста мана, сиво гниене, шарен гроздов молец. Използват се следните фунгициди: Дитан М 45 - 0,3 %, Корсейт ВП – 0,25 %, Косайт 2000 ВГ – 0,12 %, Куадрис 25 СК – 0,075 %, Шавит 25 ЕК – 0,02 %, Топаз 100 ЕК – 0,025 % и други.

 Срещу неприятели се използват: Карате Зеон – 0,015 %, Актара 25 ВГ – 0,006 %, Суми Алфа 5 ЕК – 0,025 %, Рилдан 40 ЕК – 0,12 %.

 Почистват се росните корени в младите лозови насаждения най-късно в началото на месеца, прекършват се върховете на плодните леторасти през месеца.


ЖИВОТНОВЪДСТВО

Подготовка и случна кампания при овцете.

 Когато купуваме разплодник или оставяме мъжко агне за разплод от собственото стадо, трябва да спазим следните условия:

- Произходът - бъдещия разплодник да произхожда  от най – добрата в продуктивно отношение овца и от баща с добро потомство;

- Екстериорът – кочът да е с добра външност, типичен за породата, без видими недостатъци и с добре развити полови органи.

- Здравословното и телесното състояние – да е здрав и с необходимото живо тегло;

 Подготовката на разплодните кочове трябва да започне  30 – 40 дни преди началото на случната кампания. Трябва да се направи  бонитировка на кочовете – цялостна оценка на екстериора, конституцията и здравословното състояние.Опипват се двата семенника за евентуално възпаление или други заболявания. Особено внимание трябва да се отдели на задните крайници и копитата. В зависимост от телесното им състояние се определя дажбата, с която ще се хранят, така че по време на случната кампания да са в разплодна кондиция. На коч с живо тегло 100 кг дажбата да осигурява около 2 – 2,2 кръмни единици  и  220-240 г смилаем протеин. Половината от хранителната стойност на дажбата е от концентриран фураж, приготвен от овес, просо, ечемик, грах, слънчогледов шрот и пшенични трици. Останалата част трябва да е  доброкачествено ливадно сено 1 – 1,5 кг,  моркови – 0,5 – 1,5 кг, храни от животински произход  - бито мляко, яйца – 1-2 бр. Може да се включи и завехнала люцерна  или трева. Храненето на кочовете трябва да се извършва  три пъти на ден, като им се осигурява вода на воля.

През същото време и овцете се подготвят за заплождане, защото плодовитостта им зависи освен от породата и от телесното състояние. През този период средния им дневен прираст трябва да е около 150 - 200 г, да се увеличи теглото им 7-9 кг. За целта трябва да се подобри храненето. Ако няма достатъчно паша, овцете се подхранват с някои сочни фуражи  - моркови, тикви, цвекло и др. Задължително им се осигурява подхранване с концентрирана смеска  от по 300-500 г на ден – ечемик  - 20%, пшеница – 35%, царевица – 30%, овес – 15 %. Комбинирането на сочните с концентрираните фуражи е задължително, тъй като сочните фуражи стимулират функциите на яйчниците и спомагат отделянето на  повече яйцеклетки. Концентрираните фуражи  подобряват общото здравословно състояние и спомагат за износването на зародишите.

 За да се стимулира едновременното разгонване на овцете, може да се приложи безсолно – солна диета. Около 7-8 дни преди датата на заплождане овцете се оставят без сол, като  крупите се изнасят от овчарника. В деня на заплождането  солта за лизане се премества отново в помещенията, като към концентрирания фураж  дневно на овца се добавят   10-15 г готварска сол. Това продължава  7-8 дни. Такава диета стимулира половите функции и всички животни се размърлят и се заплождат едновременно – за около  9-10 дни. Външните признаци на размърляност при овцете не са ясно изразени. Откриват се от кочовете, като размърляните овце при заскачане стоят неподвижно. В зависимост от големината на стадото и равнището на селекция заплождането може да се  проведе:

- Харемна случка. Този начин е подходящ за малки стада  от по 30-40 овце. Ако стадото е по голямо, се разделя на групи по 30-40 овце. За всяка група се определя по един коч, който прекарва цялата случна кампания с овцете от групата. Предимствата на тази случка са, че може да се приложи индивидуален, дори линеен подбор и произхода на агнетата е известен. Недостатъците са от организационен характер, свързани с провеждането на пашата.

- Ръчна случка. Известна още като покриване от ръка и е най-съвършен от всички останали начини за естествено покриване на овцете. По време на кампанията кочовете задължително се отглеждат отделно от овцете. Пускат се само сутрин и вечер за 1 до 1,5 часа за покриване на 4-5 размърляни овце. Затова ръчната случка може да се използва при прилагане на индивидуален подбор и при развъждане по линии. Дава възможност за водене на точна регистрация на датите на покриване. Осъществява се контрол върху степента на използване на разплодниците, като не се допуска тяхното ранно изключване от разплод.

- Изкуствено осеменяване. Чрез него може да се постигне бърз генетичен прогрес. Създава се възможност за максимално използвате на високопродуктивните кочове и за бързото предаване на ценните наследствени качества на голям брой приплоди. С един коч може да се заплодят 300 - 500 овце със свежа сперма. Предотвратява се възможността за разпространяване на заразни заболявания в стадата. Изкуственото осеменяване няма да е ефективно, ако се организира за 50 - 100 овце. Необходимо е овцете на няколко стопани да се групират и да се изгради стационарен пункт по време на случната кампания.

Косене и сушене на сено.

 Сеното се получава от окосени и изсушени треви през лятото. В зависимост от вида на тревите за получаване на най-голямо количество лесно смилаема и богата на белтъчини зелена трева косенето се извършва в различни фази при pазличните видове  треви и смески:

- за житни – изкласяване, изметляване, до пълен цъфтеж;

- за бобови – бутонизация до начало на цъфтежа.

 След тези фази, растежните процеси стихват и настъпва период  на пренасочване на пластичните вещества за формиране на репродуктивни органи. Наблюдава се намаляване на белтъчното съдържание със застаряване и се увеличава относителния дял на влакнините. Оптималната височина за коситба на естествените ливадни треви е 3-4 см в зависимост от височината на тревите, а за изкуствените ливади – 5-6 см. Основната задача на сушенето да протече в максимално кратък срок с минимални загуби на хранителни вещества и при най - малък разход на труд.

 Факторите които обуславят сушенето са външни и вътрешни:

-външните фактори са състоянието на времето, температурата и влажността, начина на косене и сушене;

-вътрешни фактори на сушенето са видовете са видовете треви и фазата на окосяване.

 Сушенето на зелената трева става върху земята на откоси, които се обръщат  след няколко дни. Добре изсушеното сено съдържа  15 – 16% влага  - като се стисне да се натрошава в ръката. Съхраняването му става по два начина – на открито или в закрити помещения и покрити сеновали. В тях сеното може да се постави под две форми – балирано и не балирано.