Предмет: Доставка на два броя леки автомобили за нуждите на НССЗ

Обява     дата на публикуване 27.07.2017

Информация в РОП  9066701

Документация   дата на публикуване   27.07.2017
      Техническа спецификация
      Методика
      Договор проект
      Образци      Образци


Съобщение

Информация   9066940

Протокол по чл 97 (4) ЗОП/10.08.2017 г.

Договор