Покана     /дата на публикуване 13.02.2018 г./
Приложение 1 - Техническа спецификация    /дата на публикуване 13.02.2018 г./
Приложение 2 - Декларация    /дата на публикуване 13.02.2018 г./
Приложение 3 - Договор /проект/    /дата на публикуване 13.02.2018 г./

Съобщение   /дата на публикуване 13.02.2018 г./

Протокол   /дата на публикуване 12.03.2018 г./
Доклад   /дата на публикуване 12.03.2018 г./
Решение    /дата на публикуване 12.03.2018 г./

Договор    /дата на публикуване 16.05.2018 г./
Приложение      /дата на публикуване 16.05.2018 г./

Обявление за сключен договор   847267     /дата на публикуване 18.05.2018 г./

Обявление за приключил договор   892002   /дата на публикуване 01.02.2019 г./