Покана                                          /дата на публикуване 26.03.2018 г./
Техническа спецификация          /дата на публикуване 26.03.2018 г./
Декларация                                /дата на публикуване 26.03.2018 г./
Договор                                     /дата на публикуване 26.03.2018 г./

Протокол      /дата на публикуване 08.05.2018 г./
Доклад          /дата на публикуване 08.05.2018 г./
Решение        /дата на публикуване 08.05.2018 г./

Договор    /дата на публикуване 25.05.2018 г./
Приложение към Договор  

Обявление за възложена поръчка    850008/дата на публикуване 07.06.2018 г./

Обявление за приключил договор    962937   /дата на публикуване 04.03.2020 г./