Доставка на рециклирана хартия за нуждите на НССЗ

Покана                                           /дата на публикуване 09.04.2019 г./
Техническа спецификация               /дата на публикуване 09.04.2019 г./
Техническа спецификация               /дата на публикуване 09.04.2019 г./
Декларация                                   /дата на публикуване 09.04.2019 г./
Договор    проект                          /дата на публикуване 09.04.2019 г./
Съобщение за отваряне на ценова оферта    /дата на публикуване 23.04.2019 г./

Протокол                                       /дата на публикуване 02.05.2019 г./
Доклад                                           /дата на публикуване 02.05.2019 г./
Решение                                         /дата на публикуване 02.05.2019 г./

Договор                                         /дата на публикуване 03.06.2019 г./
Приложение към Договор                /дата на публикуване 03.06.2019 г./

Обявление за сключен договор         914716    /дата на публикуване 06.06.2019 г./

Обявление за приключен договор    987730    /дата на публикуване 15.07.2020 г./