Покана                                           /дата на публикуване 09.05.2019 г./
Техническа спецификация               /дата на публикуване 09.05.2019 г./
Декларация                                   /дата на публикуване 09.05.2019 г./
Договор   проект                          /дата на публикуване 09.05.2019 г./

Съобщение                                   /дата на публикуване 03.06.2019 г./

Протокол                                      /дата на публикуване 11.06.2019 г./  
Доклад                                         /дата на публикуване 11.06.2019 г./
Решение                                       /дата на публикуване 11.06.2019 г./

Договор                                              /дата на публикуване 03.07.2019 г./
Приложение 1 към Договор                /дата на публикуване 03.07.2019 г./
Приложение 2 към Договор                /дата на публикуване 03.07.2019 г./

Обявление за слючен договор   920052  /дата на публикуване 08.07.2019 г./

Допълнително споразумение                  /дата на публикуване 12.01.2021 г./

Обявление за изменение на договор   1004875    /дата на публикуване 18.01.2021 г./

 

Приключил договор       1018842        /дата на публикуване 18.08.2021 г./