Покана                                                  /дата на публикуване 10.05.2019 г./
Техническа спецификация                      /дата на публикуване 10.05.2019 г./
Договор                                               /дата на публикуване 10.05.2019 г./
Декларация по чл. 54, ал.1, т.7              /дата на публикуване 10.05.2019 г./

Съобщение                                          /дата на публикуване 22.05.2019 г./

Протокол                                             /дата на публикуване 29.05.2019 г./
Доклад                                                 /дата на публикуване 29.05.2019 г./
Решение                                              /дата на публикуване 29.05.2019 г./

Договор                                              /дата на публикуване 27.06.2019 г./
Приложение 1 към Договор                /дата на публикуване 27.06.2019 г./
Приложение 2 към Договор                /дата на публикуване 27.06.2019 г./

Обявление за сключен договор    919072    /дата на публикуване 01.07.2019 г./