Покана                                                  /дата на публикуване 26.11.2019 г./
Договор                                                /дата на публикуване 26.11.2019 г./
Декларация по чл. 54, ал.1, т.7              /дата на публикуване 26.11.2019 г./
Списък                                                 /дата на публикуване 26.11.2019 г./

Допълнително споразумениуе №3

Съобщение за отваряне на ценовите оферти    /дата на публикуване 19.12.2019 г./

Протокол    /дата на публикуване 30.12.2019 г./
Доклад        /дата на публикуване 30.12.2019 г./
Решение     /дата на публикуване 30.12.2019 г./

Договор                            /дата на публикуване 10.02.2020 г./
Приложение към договор  /дата на публикуване 10.02.2020 г./

Обявление за сключен договор      962936          /дата на публикуване 05.03.2020 г./

Обявление за изменение на договор  1004879   /дата на публикуване 18.01.2021 г./

Допълнително споразумение                                /дата на публикуване 18.01.2021 г./

Приключил договор                      1015717          /дата на публикуване 29.06.2021 г./