Покана                                                 /дата на публикуване 30.12.2019 г./
Договор                                               /дата на публикуване 30.12.2019 г./
Декларация по чл. 54, ал.1, т.7              /дата на публикуване 30.12.2019 г./

Разяснение                                           /дата на публикуване 07.01.2020 г./

Съобщение за отваряне на ценовите оферти   /дата на публикуване 21.01.2020 г./

Протокол                                /дата на публикуване 04.02.2020 г./
Доклад                                    /дата на публикуване 04.02.2020 г./
Решение                                 /дата на публикуване 04.02.2020 г./

Договор                                  /дата на публикуване 10.03.2020 г./
Приложения към договора      /дата на публикуване 10.03.2020 г./

Информация за сключен договор     964360    /дата на публикуване 16.03.2020 г./

Допълнително споразумение                            /дата на публикуване 12.04.2021 г./

Обявление за изменение      1013766    /дата на публикуване 08.06.2021 г./