Покана                                    /дата на публикуване 23.03.2020/
Техническа спецификация        /дата на публикуване 23.03.2020/
Техническо предложение        /дата на публикуване 23.03.2020/
Договор                                 /дата на публикуване 23.03.2020/
Декларация                            /дата на публикуване 23.03.2020/

Съобщение за отваряне на ценови оферти    /дата на публикуване 03.04.2020/

Протокол                                /дата на публикуване 09.04.2020 г./
Доклад                                    /дата на публикуване 09.04.2020 г./
Решение                                 /дата на публикуване 09.04.2020 г./

Договор                                /дата на публикуване 07.05.2020 г./
Приложение към договор      /дата на публикуване 07.05.2020 г./

Обявление за възложена поръчка   976022  /дата на публикуване 11.05.2020 г./

Обявление за приключване на договор  992028  /дата на публикуване 24.08.2020 г./