Покана                                   /дата на публикуване 30.06.2020/
Техническа спецификация     /дата на публикуване 30.06.2020/
Техническо предложение      /дата на публикуване 30.06.2020/
Договор                                /дата на публикуване 30.06.2020/
Декларация                          /дата на публикуване 30.06.2020/

Отваряне на ценoвите оферти  /дата на публикуване 13.07.2020/

Протокол                            /дата на публикуване 17.7.2020 г./
Доклад                               /дата на публикуване 17.7.2020 г./
Решение                             /дата на публикуване 17.7.2020 г./

Договор                              /дата на публикуване 12.08.2020 г./
Приложение към договор  /дата на публикуване 12.08.2020 г./

Обявление за възложена поръчка  990718     /дата на публикуване 14.08.2020 г./

Обявление за приключил договор  1021335   /дата на публикуване 04.10.2021 г./