Покана                                     /дата на публикуване 3.07.2020/
Техническа спецификация      /дата на публикуване 3.07.2020/
Договор                                 /дата на публикуване 3.07.2020/
Декларация                           /дата на публикуване 3.07.2020/

Отваряне на ценoвите оферти  /дата на публикуване 14.07.2020/

Протокол                            /дата на публикуване 20.7.2020 г./
Доклад                               /дата на публикуване 20.7.2020 г./
Решение                             /дата на публикуване 20.7.2020 г./

Договор                                         /дата на публикуване 3.08.2020/
Приложение към договор             /дата на публикуване 3.07.2020/
Обявление за възложена поръчка    990058    /дата на публикуване 10.08.2020 г./

Обявление за пиключил договор 1035266 /дата на публикуване 15.06.2022г./