Покана                                    /дата на публикуване 31.07.2020/
Техническа спецификация      /дата на публикуване 31.07.2020/
Техническо предложение       /дата на публикуване 31.07.2020/
Договор                                  /дата на публикуване 31.07.2020/
Декларация                            /дата на публикуване 31.07.2020/

Отваряне на ценовите оферти       /дата на публикуване 12.08.2020 г./

Протокол                            /дата на публикуване 17.08.2020 г./
Доклад                                /дата на публикуване 17.08.2020 г./
Решение                             /дата на публикуване 17.08.2020 г./

Договор                                         /дата на публикуване 10.09.2020 г./
Приложение към договор             /дата на публикуване 10.09.2020 г./
Обявление за сключен договор      993804      /дата на публикуване 14.09.2020 г./

Приключил договор     1015716                        /дата на публикуване 09.2020 г./