Обява                            /дата на публикуване 08.05.2020 г./                  
Заповед  1                      /дата на публикуване 08.05.2020 г./ 
Заповед  2                      /дата на публикуване 08.05.2020 г./      
Тръжна документация     /дата на публикуване 08.05.2020 г.

Тръжен протокол            /дата на публикуване 27.05.2020 г.